AKADÉMIA

Akadémia šitia a predaja oblekov na mieru

MONO akadémia je prvá svojho druhu založená spoločnosťou Hirman s.r.o. za pomoci garantov programu a odborníkmi z odvetvia.

Cieľom akadémie je chrániť a rozvíjať hodnoty individuálneho krajčírstva a predaja, prostredníctvom školiaceho programu pre dosiahnutie najvyššieho štandardu.

Akadémia, ktorá sa nachádza v známej predajni MONO, otvorila svoje dvere záujemcom už v roku 2017. Poskytuje jedinečnú príležitosť pre osoby ako aj firmy, ktoré majú chuť získať vysokú úroveň znalostí,  zručností a skúseností pre seba alebo zamestnancov v oblasti predaja, šitia oblekov a obliekania sa.

Vzdelávací program

…je flexibilný a ľahko modulovateľný podľa individuálnych potrieb. Obsahuje tieto základne moduly:

  1. Predaj oblekov – systém predaja, typy zákazníkov, reč tela a veľa podobných na seba nadväzujúcich modulov potrebných na zvládnutie perfektného predaja.
  2. Materiály – podrobne sa oboznámite o najpoužívanejších materiáloch ich výhodách a spôsobe používania.
  3. Šitie oblekov na mieru – čo to znamená „oblek na mieru“ meranie, strihy, ručné techniky šitia, anatómia obleku, návšteva krajčírskej dielne.
  4. Spoločenský bontón – ako sa obliecť na spoločenské akcie, pracovné stretnutia a ako sa vyhnúť spoločenskému faux pas v rámci obliekania.

Tieto kurzy sú jedinečnou príležitosťou, ako porozumieť svetu predaja a šitia oblekov. Po absolvovaní tohto školenia, prípadne jeho časti,  budú mať absolventi zručnosti potrebné na prácu v krajčírskom sektore ako stylisti  a to na Slovensku, aj v zahraničí. Absolventom, ktorí absolvujú všetky moduly sa udeľuje certifikát MONO Academy.

V spolupráci so spoločnosťou TAKT academy sme doplnili našu akadémiu šitia a predaja oblekov na mieru o kurzy obchodnej etikety.

Je to špecializovaná oblasť etikety (inak veľmi obsiahlej disciplíny) zameraná na oblasť obchodných stykov, na kontakty s klientom, na dosiahnutie úspechu v obchode v prospech spoločnosti/firmy, ktorú reprezentujeme.

Vyvíjala sa postupne zo sociálnych kontaktov špecializovaných na obchod, styk s úradmi a firemný život.

„Pozeráme sa do budúcnosti a veríme, že mladí ľudia by mali dostať šancu rozvíjať ich talent a práve  my im ponúkame šancu zasvätiť sa do krajčírskeho umenia.“

MONO  academy

…má školiteľov a vysokokvalifikovaných lektorov, prostredníctvom ktorých sa zameriava na tradičné metódy ručnej remeselnej práce merania, úpravy a šitia odevov pre dosiahnutie čo najvyššej elegancie a pohodlia.

MONO academy vyvinula vlastné školiace štandardy, ktoré vás podrobne prevedú remeslom.

Pre koho je tento kurz určený:

  • Ideálneho kandidáta z pohľadu veku nemáme, je určený pre všetkých!
  • Máš chuť rozvíjať svoje manuálne zručnosti, znalosti a techniky v oblasti predaja a šitia oblekov na mieru?
  • Zaujíma ťa móda a máš rad kreatívnu ale zodpovednú robotu?

Pokiaľ si praješ byť špecialista v súlade s tradičnými spôsobmi predaja a šitia prihlás sa do MONO Academy.

Marián Kandala

…má rozsiahle skúsenosti v oblasti školenia, ktoré sú podporované garantmi, ako aj partnermi programu. Získal viaceré ocenenia a uznania.

Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.